Svenska tack! English please!
Klubben för Chevrolet från 1958-1959-1960 The Club for Chevrolets from 1958-1959-1960
Classic Chevrolet Wingclub    c/o Ove Lindberg Vårfrukyrka - Viggeby 24 S-745 95 Enköping, Sweden. Tel: +46-70 660 61 26  e-mail: info@wingclub.se  
web page counters

Hotwire

Sidan ses bäst med en skärmupplösning på 1280 x 1024 This website is designed for a screen resolution of 1280 x 1024
Registrerade wingbilar i Sverige 2008:  1958: 420  1959: 437 1960: 360 Registered Wing Cars in Sweden 2008: 1958:  420 1959:  437 1960:  360